ضوابط طراحی تاسیسات مکانیکی فضاهای آموزشی، مربوط به ضوابط طراحی بخش های مختلف تاسیسات یک فضای آموزشی از جمله مدارس می باشد.در این فایل ضوابط طراحی تاسیسات گرمایشی ،طراحی سیستم های اطفاء حریق،طراحی تاسیسات سیستم های بهداشتی از قبیل آب باران، فاضلاب و اب سرد و گرم مصرفی ،طراحی موتورخانه حرارت مرکزی ارائه شده است.همچنین شرایط استفاده از مشعل های گازی و دوگانه سوز، منبع سوخت،سیستم گرمایش کفی،نگهداری تاسیسات، منابع انبساط ، رسوب گیرها ، مبدل های صفحه ای نیز مطرح شده است.در پایان متناسب با هر شرایط اقلیم آب و هوائی سیستم های تاسیساتی از قبیل پکیج گرمایشی با رادیاتور، کوره های هوای گرم، گرمایش تابشی برای کارگاه های مرتفع، سیستم های موتورخانه حرارت مرکزی و... پیشنهاد می گردد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: موتورخانه،     |
نظرات()